ယဥ်ကျေးမှု

ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခွန်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေ

သူဇာ

MM

MM

20/05/2020

ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခွန်ဆောင်ရမယ့်ပမာဏကိုဘယ်လိုဆောင်ရတာလဲ?

0 Bookmark

အဖြေများကြည့်ရန်(1ခု)

Nay Min

MM

JP

20/05/2020

ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခွန်တွေကိုကုမ္မဏီကတစ်ဝက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ကျန်တစ်ဝက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

0 Useful

ပတ်သက်ဆက်နွယ်သောဆွေးနွေးမှု