Trần Khải

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Nhật Bản và nước ngoài, tôi đã trở về quê hương Việt Nam yêu dấu và vào làm việc tại công ty Nhân Lực Nhật Bản. Hiện tại tôi đang quản trị website của công ty cũng như kiêm chức vụ trưởng phòng truyền thông. Email: trankhai@nhanlucnhatban.com

ပြည်ပတ္ငင်နေထိုင်သောမှတ်တမ်း

Viet Nam

2000/01 - 2010/1

Japan

2010/1 - 2012/1

United States

2012/1 - ယခုလက်ရှိ

မူရင်းအချက်အလက်

 • မွေးနေ့

  2000/01/20

 • လိင်အမျိုးအစား

  အမျိုးသား

 • အလုပ်အကိုင်

  ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း

 • အဖွဲ့အစည်း

  Nhân Lực Nhật Bản

 • Website

  https://nhanlucnhatban.com

စိတ်ပါဝင်စားသောအမျိုးအစား

 • စာလေ့လာမှု

 • အလုပ်

 • နေထိုင်မှုဘဝ

 • ခရီးသွား

 • အခြား