การศึกษาต่อในญี่ปุ่น: ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และงานพาร์ทไทม์

แม้ว่าค่าเล่าเรียนในญี่ปุ่นสูงแต่การรู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพโดยเฉลี่ยสามารถช่วยคุณเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในญี่ปุ่นได้อย่างมั่นคง มีรายละเอียดเฉพาะของทุนการศึกษาและงานพาร์ทไทม์ที่ช่วยในเรื่องค่าเล่าในญี่ปุ่น

สารบัญ

เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น มีค่าใช้จ่ายเยอะ?

สิ่งแรกที่นึกถึงคือ “ค่าเล่าเรียน” มหาวิทยาลัยของรัฐนั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมาก แต่ก็ยังเป็นคำถามอีกว่ามันจะแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหนเชียว ในกรณีของค่าเล่าเรียนจะแบ่งเป็นค่าแรกเข้าที่จ่ายเฉพาะในปีที่เข้าเรียนและค่าเล่าเรียนที่ชำระเป็นรายปี ก่อนเข้าเรียนก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าสมัครสอบภาษาญี่ปุ่น ค่าสมัคร ค่าส่งเอกสาร และ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งวีซ่า เมื่อพูดถึงการศึกษาต่อต่างประเทศสิ่งแรกที่นึกถึงคือ “ค่าครองชีพ” รายการรายละเอียดประเภทต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นค่าครองชีพ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าไฟ และค่าน้ำ และประกันสุขภาพ  การหาค่าเล่าเรียนสำหรับแต่ละสถาบันไม่ใช่เรื่องง่าย ในบทความนี้ เราจะอธิบายค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น โดยอ้างอิงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นโดยองค์การบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังแนะนำทุนการศึกษาเพื่อช่วยค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ อ่านเพิ่มเติม สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)

ค่าเล่าเรียนในญี่ปุ่น

ค่าเล่าเรียนในญี่ปุ่นอาจไม่สูงเท่ากับในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่งยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาและโครงการยกเว้น/ลดค่าเล่าเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ตารางด้านล่างแสดงค่าแรกเข้าเฉลี่ยและค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรก นอกเหนือจากนี้ คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบเข้า ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ ฯลฯ

ค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก

 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยเอกชน

(โปรแกรมการแพทย์ ทันตกรรม และเภสัช)

บัณฑิตวิทยาลัย

ประมาณ 820,000 เยน

ประมาณ 930,000 เยน

ประมาณ 1,000,000 เยน

ประมาณ 800,000 เยน

มหาวิทยาลัย

ประมาณ 820,000 เยน

ประมาณ 930,000 เยน

ประมาณ 1,100,000 เยน

ประมาณ 3,200,000 เยน

วิทยาลัย

 

ประมาณ 610,000 เยน

ประมาณ 960,000 เยน

 

จากผลการศึกษา (*) ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ/รัฐ/เอกชนแต่ละแห่งมีดังนี้ (ตามการสำรวจปี 2020) โดยจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ : ค่าเล่าเรียน 535,800 เยน / ค่าแรกเข้า 282,000 เยน

มหาวิทยาลัยของรัฐ: ค่าเล่าเรียน 536,382 เยน / ค่าแรกเข้า 392,111 เยน

มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป: ค่าเล่าเรียน 927,705 เยน / ค่าแรกเข้า 247,052 เยน

ค่าเล่าเรียนเฉลี่ยสำหรับปีแรกที่เข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคและสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ) มีดังนี้

โรงเรียนอาชีวศึกษา ประมาณ 320,000 เยน 

วิทยาลัยเทคนิค ประมาณ 890,000 เยน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ประมาณ 680,000 เยน

ค่าครองชีพในญี่ปุ่น

ค่าครองชีพที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

ตามแบบสำรวจชีวิตนักศึกษาขององค์การบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ค่าครองชีพ (รวมค่าอาหาร ค่าที่พัก/ค่าไฟและค่าความร้อน ค่ารักษาพยาบาลและสุขาภิบาล ความบันเทิง/งานอดิเรก และค่าใช้จ่ายรายวันอื่นๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในปี 2019 โดยเฉลี่ย 664,300 เยนต่อปี (ประมาณ 55,358 เยนต่อเดือน) อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพของนักศึกษาที่เดินทางจากบ้านก็รวมอยู่ด้วย ดังนั้นควรสังเกตว่าค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าไฟฟ้าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของนักศึกษาต่างชาติ

จากการสำรวจชาวต่างชาติที่ได้รับทุนด้วยตนเองในปี 2019 ค่าครองชีพโดยเฉลี่ยของนักศึกษาต่างชาติต่อเดือนคือ 148,000 เยน นี่คือจำนวนเงินที่นักศึกษาต่างชาติใช้ต่อเดือน รวมทั้งค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าแรกเข้าสำหรับปีแรกของการรับเข้าเรียน (ไม่รวมค่าเรียนและวิจัย ค่าครองชีพเฉลี่ย 103,000 เยนต่อเดือน) ค่าครองชีพแยกตามรายการเฉพาะดังนี้

รายการ

ค่าใช้จ่าย (เฉลี่ยรายเดือนของประเทศ)

ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน

45,000 เยน

ค่าเดินทาง

5,000 เยน

ค่าอาหาร

28,000 เยน

ค่าที่อยู่อาศัย

35,000 เยน

ค่า ไฟฟ้า แก๊ส น้ำ

7,000 เยน

ค่าประกันและค่ารักษาพยาบาล

3,000 เยน

งานอดิเรกและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

6,000 เยน

ค่าใช้จ่ายรายวันอื่นๆ

9,000 เยน

คงเหลือ

10,000 เยน

รวมค่าครองชีพต่อเดือน

148,000 เยน

ที่มา ค่าครองชีพของนักศึกษา

ทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา' และ 'งานพาร์ทไทม์' ถือได้ว่าเป็นรายได้ของนักศึกษาที่นำไปใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพได้ จากการสำรวจชีวิตนักศึกษาขององค์การบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของทุนการศึกษาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นได้รับในปี 2019 อยู่ที่ 373,200 เยน (19.4% ของรายได้นักศึกษา) รายได้จากงานพาร์ทไทม์เฉลี่ย 366,500 เยนต่อปี (19.4% ของรายได้นักศึกษา) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากที่บ้านเฉลี่ย 1,144,700 เยนต่อปี คิดเป็น 59.4% ของรายได้นักศึกษา)

<ประเภทของทุนการศึกษาในญี่ปุ่นตามองค์กรและสถาบันที่มอบทุน>

 • รัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT): โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องสมัครก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น 

 • องค์การบริการนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อของนักศึกษาต่างชาติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม JASSO ประเทศไทย

 • ทุนรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 • ทุนเอกชน

 • ทุนสถานศึกษาปัจจุบัน: ทุนเฉพาะสถานศึกษา, ระบบลดหย่อน/ยกเว้นค่าเล่าเรียน

งานพาร์ทไทม์ในญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่นนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท เอก หรือแม้แต่มาเรียนแค่คอร์สภาษาระยะยาว (คอร์ส 1 ปีเป็นต้นไป) ที่ได้รับวีซ่านักศึกษา「留学 Ryūgaku」สามารถทำงานพิเศษและรับเงินได้ภายในเงื่อนไข วีซ่านักศึกษาจะถูกกำหนดชั่วโมงทำงานไว้ที่ ช่วงเปิดเทอมสามารถทำงานพิเศษในญี่ปุ่นได้สัปดาห์ละไม่เกิน 28 ชั่วโมง ส่วนช่วงปิดเทอมรวมถึงช่วงหยุดยาวอย่างเช่นปีใหม่ โกลเด้นวีค โอบ้ง วันหยุดราชการยาวๆ สามารถทำงานพิเศษในญี่ปุ่นได้สัปดาห์ละไม่เกิน 40 ชั่วโมง ใครขยันก็ทำได้เต็มเวลาที่กำหนดได้เลยแต่ก็อย่าให้เสียการเรียนนะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ วีซ่านักศึกษากับการทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่น  

งานพิเศษแนะนำสำหรับผู้ที่มาเรียนต่อที่ญี่ปุ่น   ประโยคที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน สำหรับนักศึกษาที่หางานพิเศษในญี่ปุ่น  

นักเขียน

WeXpats
นำเสนอบทความที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การทำงาน และการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น รวมไปจนถึงบทความแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

บทความพิเศษ 特集

บทความยอดนิยม 人気記事

โซเชียลมีเดีย ソーシャルメディア

นำเสนอข้อมูลล่าสุดในญี่ปุ่นใน 9 ภาษา!

 • English
 • 한국어
 • Tiếng Việt
 • မြန်မာဘာသာစကား
 • Bahasa Indonesia
 • 中文 (繁體)
 • Español
 • Português
 • ภาษาไทย
TOP/ การศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น/ ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา/ การศึกษาต่อในญี่ปุ่น: ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และงานพาร์ทไทม์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและคุณภาพของเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราโปรดคลิกที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้