08/04/2021

【ญี่ปุ่น】เน็งคิงคืออะไร? ทำไมต้องจ่าย?ขอคืนได้มั้ย?

■ เน็งคิง คืออะไร

ระบบเงินบำนาญในญี่ปุ่น หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า เน็งคิง  (年金 Nenkin) อาจจะมีหลายๆคนเข้าใจว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเลี้ยงดี แก่แล้วมีเงินเดือนให้ จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ คำว่าของฟรีไม่มีในโลกยังใช้ได้เสมอ สำหรับเงินบำนาญนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ บุคคลที่จะมีสิทธิ์รับเงินบำนาญหลังเกษียณ หรือ เน็งคิง ก็คือ คนที่สมัครเข้าระบบและจ่ายเงินสะสมติดต่อกันจนครบระยะเวลาที่กำหนด(ปัจจุบันอยู่ที่10ปี)จึงจะมีสิทธิ์รับเงินบำนาญ กล่าวง่ายๆคือ เป็นระบบเงินออมที่รัฐบาลจัดขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนในประเทศนั่นเอง

■ ประเภทของเน็งคิง

ระบบเงินบำนาญของรัฐบาลญี่ปุ่นมี 2 แบบ

1.国民年金 Kokumin Nenkin เงินบำนาญแห่งชาติ

▫️ถือเป็นเงินบำนาญขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลญี่ปุ่นอยากให้ทุกคนมีเก็บไว้ค่ะ

▫️บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20ปี -60ปี และอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทุกคน(ไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติญี่ปุ่น) สามารถสมัครเข้าระบบนี้ได้ค่ะ

▫️ชำระเข้าระบบเป็นจำนวนคงที่ ไม่ขึ้นกับรายได้ โดยในปี 2018 กำหนดให้ชำระเดือนละ 16,340เยน หรือจะรวบรวมชำระเป็นก้อนก็ได้ค่ะ

2.厚生年金 Kousei Nenkin เงินบำนาญลูกจ้าง

▫️ถือเป็นเงินบำนาญเพิ่มเติมจาก เงินบำนาญแห่งชาติ เปรียบเสมือนเงินเพิ่มไปจากบำนาญอันแรก

▫️ผู้ที่จะเข้าระบบเงินบำนาญสวัสดิการนี้ได้ คือ พนักงานบริษัท จะเป็นพนักงานบริษัท หรือพาร์ทไทม์ ก็ได้ และมีรายได้ตามเงื่อนไขการจ่ายประกันสังคม

▫️การชำระเงินเข้าระบบนี้ ตามกฎหมายแล้วจะหักจากเงินเดือนของพนักงานครึ่งหนึ่ง และทางบริษัทจะรับผิดชอบจ่ายอีกครึ่งหนึ่งให้ค่ะ และจะต้องชำระเท่าไหร่นั้น แปรผันตามรายได้เฉลี่ยของเดือน 4-6 ของปีนั้นๆค่ะ เช่น รายได้เฉลี่ย 200,000 เยน ต้องชำระทั้งหมดประมาณ 35,000 เยน หักจากเงินเดือน 17,500 เยน เงินที่หักจากเงินเดือนไปนั้น จะถุกแบ่งเป็น2ส่วน เข้ากองเงินบำนาญแห่งชาติ และ เงินบำนาญลูกจ้าง ส่วนใครอยากมีเงินบำนาญเพิ่มเติมอีก ก็สามารถทำประกันเงินบำนาญกับบริษัทเอกชนเพิ่มได้เช่นกัน ซึ่งเงื่อนไขการชำระเงินและการได้รับเงินบำนาญก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทและผลิตภัณฑ์การเงินนั้นๆ สำหรับคุณแม่บ้านที่อยากมีเงินบำนาญลูกจ้าง 厚生年金 Kousei Nenkin ของตัวเองเพิ่มด้วยนั้น คุณแม่บ้านจะต้องทำงาน และมีรายได้เป็นของตัวเองมากกว่าปีละ 1,300,000 เยนต่อปี (1,060,000เยน ในบางกรณี) ถ้าคุณแม่บ้านมีรายได้ไม่เกิน 1,300,000 เยนต่อปี (บางกรณี 1,060,000เยนต่อปี)และคุณสามีนำคุณแม่บ้านไปลดหย่อนภาษี(扶養 Fuyou) แปลว่าคุณแม่บ้านจะมี เงินบำนาญแห่งชาติ หรือ 国民年金 Kokumin Nenkin เป็นของคุณแม่บ้านเองค่ะ เพราะทางบริษัทของคุณสามีจะชำระเงินบำนาญส่วนนี้ให้ด้วย ส่วนคุณแม่บ้านที่สามีทำกิจการส่วนตัว ถ้าต้องการมีเงินบำนาญก็สามารถไปสมัครเข้าระบบเงินบำนาญแห่งชาติ หรือ 国民年金 Kokumin Nenkin ได้ ที่สำนักงานเขตค่ะ

■ เงื่อนไขการได้รับเงินบำนาญ

ไม่ว่าเราจะสมัครจ่ายเงินบำนาญสะสมในระบบเงินบำนาญแห่งชาติ (国民年金 Kokumin Nenkin) หรือ เงินบำนาญลูกจ้าง(厚生年金 Kousei Nenkin) แล้วนั้น เรามีโอกาสได้รับเงินบำนาญกลับมา1 ใน 3 รูปแบบด้านล่างนี้ค่ะ

1.เงินบำนาญชราภาพ (老齢年金 Rourei Nenkin) คือ เงินบำนาญที่เราจะได้เมื่อเกษียณอายุการทำงาน เริ่มรับได้ตั้งแต่อายุ 60-65ปี ถ้าเริ่มรับเร็วก็จะได้เงินบำนาญต่อเดือนน้อยกว่าเริ่มรับช้าค่ะ

เงื่อนไขการรับเงินบำนาญชราภาพ คือ ต้องสมัครเข้าระบบและชำระเงินสะสมบำนาญแห่งชาติ หรือ บำนาญลูกจ้างเป็นระยะเวลา 10 ปีค่ะ ผู้ที่ชำระเงินบำนาญแห่งชาติจะได้รับเงินบำนาญชราภาพพื้นฐาน (老齢基礎年金Rourei Kiso Nenkin) และผู้ที่ชำระเงินบำนาญลูกจ้าง จะได้รับเงินบำนาญลูกจ้าง (厚生年金 Kousei Nenkin)สมทบเพิ่มขึ้นมาค่ะ จำนวนเงินที่เราจะได้รับกลับมาเป็นค่าเฉลี่ยการได้รับเงินบำนาญต่อคนต่อเดือน จากกรมแรงงานและสวัสดิการสังคม ผู้เข้าระบบเงินบำนาญแห่งชาติ ได้รับเฉลี่ยเดือนละ 55,464เยน ผู้เข้าระบบเงินบำนาญลูกจ้าง ได้รับเฉลี่ยเดือนละ 147,927 เยน จากข้อมูลตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันพอสมควร ระหว่างการเข้าระบบเงินบำนาญแห่งชาติ หรือระบบเงินบำนาญลูกจ้างพอสมควร

2.เงินบำนาญผู้พิการ(障害年金 Shougai Nenkin) คือ เงินบำนาญที่ชำระให้ผู้ที่เกิดการพิการทางร่างกายหลังจากสมัครเข้าระบบและชำระเงินในระบบบำนาญค่ะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการพิจารณาความพิการนั้น มีรายละเอียดมากมายซึ่งแอดมินไม่ขอพูดถึงตรงนี้นะคะ อยากให้สอบถามไปทางสำนักงานเขตที่อาศัยอยู่โดยตรง

3.เงินบำนาญมรดก (遺族年金 Izoku Nenkin) คือ เงินบำนาญที่ทายาทของผู้ชำระเงินบำนาญจะได้รับเป็นเงินมรดกเพื่อให้ใช้ชีวิตได้ต่อไป กรณีที่ผู้ชำระเงินบำนาญเข้าระบบเสียชีวิต

■ การขอเงินบำนาญคืนสำหรับชาวต่างชาติที่กลับประเทศ

สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานระยะสั้นในญี่ปุ่นนะคะ ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเราจะถูกบังคับในเข้าระบบและชำระเงินสะสมเงินบำนาญลูกจ้าง ถ้าเราจะเดินทางกลับประเทศถาวร เราสามารถยื่นเรื่องลาออกจากระบบเงินบำนาญและขอเงินบำนาญคืนได้บางส่วนค่ะ

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอรับเงิน [คำร้องขอรับเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ]

(1) สำเนาหนังสือเดินทาง 

(2) เอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว (เช่น สำเนาใบบันทึกประวัติการย้ายที่อยู่ของทะเบียนบ้าน) 

(3) เอกสารหลักฐานที่แสดง “ชื่อธนาคาร”, “ชื่อสาขา”, “ที่อยู่ของสำนักงานสาขาของธนาคาร”, “เลขที่บัญชี”และ “ชื่อบัญชีที่เป็นชื่อผู้ยื่นคำร้อง” 

(4) สมุดเงินบำนาญหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงหมายเลขเงินบำนาญ

※ ทั้งนี้หากท่านจะยื่นคำร้องจากภายในประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางกลับประเทศตัวเอง กรุณายื่นคำร้องหลังวันที่คาดว่าจะย้ายออกจากทะเบียนบ้าน (หากท่านต้องการรับเงินชดเชยฯท่านต้องไม่มีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นในวันที่องค์การระบบบำนาญแห่งประเทศญี่ปุ่นได้รับคำร้องฯ)

การปรับลดระยะเวลาสิทธิ์ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพลงเป็นเวลา 10 ปี (ปรับลดจากเดิม 25 ปี เป็น 10 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017) หากท่านมีระยะเวลาสสิทธิ์ที่ได้รับเงินบำนาญเป็นเวลา 10 ปี (120 เดือน) ขึ นไปแล้วจะได้รับเเงินบำนาญชราภาพของญี่ปุ่นได้ จำนวนเงินชดเชยฯ ที่ท่านนจะได้รับนั้นจะคำนวนตามเดือนที่ท่านเข้าประกันในระบบบำนาญของญี่ปุ่นแต่ไม่เกิน 36 เดือน ภาษีที่ต้องเสียจากเงินชดเชยการออกจากระบบบำนาญ เงินชดเชยฯ ของระบบบำนาญแห่งชาติไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่เงินชดเชยฯ ของระบบประกันบำนาญสำหรับลูกจ้างจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา 20.42% เมื่อเบิกจ่ายเงินชดเชยฯ

การทำงานในญี่ปุ่น เราสามารถเลือกรูปแบบเน็งคิงให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ นอกจากนี้เราสามารถทำเรื่องงดเว้นการจ่าย(免除)เน็งคิงได้ในกรณีที่เราตกงาน หรือประสบปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะพูดในบทถัดไปเกี่ยวกับรายการสิ่งที่ควรทำหลังจากที่คุณตกงาน

คุณไม่ต้องกังวลคนเดียวอีกต่อไป ชุมชนถาม - ตอบเกี่ยวกับญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

มารยาททางธุรกิจเกี่ยวกับการชงชาแบบญี่ปุ่น

มารยาทในการชงชาที่ควรรู้หากต้องพบปะดูแลแขกผู้มาเยือน มีพนักงานใหม่จำนวนมากที่สามารถดูแลแขกได้ แต่คิดว่ามีไม่กี่คนที่เคยชงชาในคิวซู (急須) ที่เป็นกาน้ำชาแบบญี่ปุ่น เพราะวิธีการชงชานั้นแตกต่างจากแบบอื่น อ...

งาน มารยาท ชา

ข้อดี-ข้อเสียของการเป็นพนักงานประจำที่ญี่ปุ่น

พนักงานประจำมีภาพลักษณ์ "เงินเดือนดี" และ "มั่นคง" หลายคนคงคิดว่า "อยากเป็นพนักงานประจำ!" แต่พนักงานประจำเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณจริงหรือไม่ ครั้งนี้เราจะแนะนำงานป...

งาน สมดุลชีวิตการทำงาน พนักงานประจำ

วีซ่านักเรียนกับการทำงานพิเศษที่ญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่นนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท เอก หรือแม้แต่มาเรียนแค่คอร์สภาษาระยะยาว (คอร์ส 1 ปีเป็นต้นไป) ที่ได้รับวีซ่านักเรียน「留学」Ryūgaku ...

งาน วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน งานพาร์ทไทม์ ทำงานช่วงวันหยุด

【ญี่ปุ่น】วัฒนธรรมการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

เชื่อหรือไม่ว่าการทำงานในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีกฎระเบียบและข้อควรรู้อยู่มากมาย เริ่มตั้งแต่การก้าวเข้าไปทำงานจนถึงวัฒนธรรมการดื่มหลังเลิกงาน ด้วยความที่คนญี่ปุ่นจะเน้นการทำงานในลักษณะเป็นทีม ดั...

งาน สมดุลชีวิตการทำงาน ล่วงเวลา บริษัทขนาดใหญ่ สถานที่ทำงาน บริษัท ประวัติการทำงาน

【ญี่ปุ่น】ชุดธรรมดา(私服) ของญี่ปุ่น ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใส่อะไรก็ได้

การมาทำงานที่ญี่ปุ่นจำเป็นต้องเข้าใจวัฒนธรรมในการทำงานของญี่ปุ่นด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันในญี่ปุ่น เช่นวัฒนธรรมการแต่งตัว หลายๆคนมักจะได้ยินคำว่า ชิฟุกุ (私服) หรือชุดธรรมดา ซึ่งในคำจำ...

งาน การแต่งกาย สถานที่ทำงาน

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและคุณภาพของเว็บไซต์ของเรา โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราโปรดคลิกที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้