Tiểu sử công ty

Trụ sở chính ở Nhật

Tên công ty Công ty cổ phần Leverages
Được thành lập Tháng 4 năm 2005
Vốn 50 triệu Yên
CEO Tomohide Iwatsuki
Địa chỉ Shibuya-ku, Tokyo 2-21-1 Shibuya Hikarie tầng 17-18
Công ty liên doanh

Công ty cổ phần Leverages Career

Công ty cổ phần Levtech