Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

6 tháng trước

Thư mục khác

Nhật có thích Việt Nam không?

Gia Huy Lê

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

6 tháng trước

Thư mục khác

Tại sao da người Nhật trắng đẹp?

An Hạ Đinh

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

6 tháng trước

Thư mục khác

Thịt bò kobe có vị ra sao

Anh Tú Vũ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

6 tháng trước

Thư mục khác

manga ở nhật

Gia Huy Lê

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

6 tháng trước

Thư mục khác

Cắt tóc ở Nhật

Gia Hân Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

2 Câu trả lời

6 tháng trước

Thư mục khác

Đổi tên thành kanji

Ngọc Minh Anh Bùi

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời

7 tháng trước

Thư mục khác

Cơm trứng sống

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

7 tháng trước

Thư mục khác

Bạn Nhật rủ qua nhà chơi

An Hạ Đinh

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

7 tháng trước

Thư mục khác

Mua bánh kẹo Nhật gì làm quà?

Thiên An Ngô

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

7 tháng trước

Thư mục khác

Review mask Nhật

Diệu Quỳnh Chi Hồ

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời