Làm việc

Ở lại Nhật.

nhi nguyễn

VN

VN

16/10/2020

Có anh chị nào đi TTS mà có thể ở lại Nhật chưa ạ?

0 Bookmark

Danh sách câu trả lời (3 câu)

バン ドゥク グエン

VN

JP

16/10/2020

Ủa là sao bạn. Tức là ở lại vĩnh trú á

0 Hữu ích

nhi nguyễn

VN

VN

16/10/2020

Vâng, ở lại luôn ấy ạ.

0 Hữu ích

バン ドゥク グエン

VN

JP

16/10/2020

có nhiều cách. Lấy người nhật. Hoặc làm và đóng thuế đầy đủ trên 10 năm là được á b. Số ng ở lại cũng nhiều á

0 Hữu ích

Bài viết Forum có liên quan