Thư mục khác

Làm sao xin miễn phí nenkin?

Đỗ Huyền My Lê

VN

JP

06/08/2019

Mọi người ơi, tháng 3 vừa rồi là em tròn 20 tuổi. Tháng 4 sau đó có phong bì yêu cầu đóng nenkin, em nghĩ mình không ở Nhật lâu nên cứ kệ không để ý lắm nhưng bill vẫn được gửi đến. Bây giờ phải làm sao ạ?

0 Bookmark

Danh sách câu trả lời (3 câu)

Đỗ Huyền My Lê

VN

JP

06/08/2019

Em cám ơn! Nhưng em không thấy có hagaki nào cả thì phải gọi điện lên quận hay gì ạ?

0 Hữu ích

Gia Huy Lê

VN

VN

06/08/2019

Thế thì bạn gọi điện lên hỏi thử. Nhưng phải cung cấp nhiều thông tin lắm thì họ mới tra ra được tình trạng của mình, nên có khi bạn lên thẳng quận hỏi rồi làm thủ tục xin miễn nenkin luôn thì hơn ý

0 Hữu ích

Đỗ Huyền My Lê

VN

JP

06/08/2019

Vâng, em cám ơn lắm ạ! ^^

0 Hữu ích

Bài viết Forum có liên quan