Làm việc

Kinh nghiệm đi Shu

Trung Kiên Trần

VN

JP

07/08/2019

Mình đang chuẩn bị đi Shu, mọi người có kinh nghiệm gì không, chia sẻ cho mình biết với!!

0 Bookmark

Danh sách câu trả lời (4 câu)

Hoàng Phúc Trần

VN

JP

07/08/2019

Bạn nên chú ý khâu phỏng vấn, tuân thủ tốt cái マナー phỏng vấn của người Nhật là yếu tố cơ bản nhất. Sau đó mới tới nội dung trả lời. bla bla. Nói chung là mình thấy cần phải chuẩn bị phỏng vấn 1 cách kỹ càng nhất có thể

0 Hữu ích

Hoàng Anh Lý

VN

JP

07/08/2019

Bạn nên nộp hồ sơ và phỏng vấn thật nhiều công ty, lưu ý là công ty mà mình muốn vào nhất thì sẽ để cuối cùng. Để những công ty trước đó sẽ là bước luyện tập và rút kinh nghiệm :))

0 Hữu ích

Thị Thúy Hằng Nguyễn

VN

JP

07/08/2019

Lưu ý to đùng: Không được hỏi: "điểm yếu của công ty là gì?" lúc phỏng vấn :)))

0 Hữu ích

Hoàng Anh Lý

VN

JP

07/08/2019

Hỏi câu đấy là Out chắc luôn không cần suy nghĩ =))

0 Hữu ích

Bài viết Forum có liên quan