2 tuần trước

Du lịch

Đi okinawa có cần mang theo hộ chiếu?

Nhất Nam Ngô

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

Em chào mọi người, em sắp đi okinawa, và không biết có cần mang theo hộ chiếu hay không? Nếu không cần thì khỏi mang, vì em lúc nào cũng sợ mất huhu

2 tuần trước

Thiên An Ngô

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Có khi nó còn chả them check thẻ ngoại kiều ấy chứ nói gì hộ chiếu, trước mình đi hokkaido cũng không cần. Không cần mang đâu. hehe

2 tuần trước

Thanh Trúc Bùi

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Nội địa nên không cần đâu em.

Du lịch bài viết Forum có liên quan

Ngắm lá đỏ ở đâu?

Thị Ngọc Thảo Chu

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Du lịch Okinawa - Tự túc hay Tour?

Thị Mỹ Phương Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Lễ obon - Tư vấn đi chơi

Thị Thúy Hằng Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP