Đời sống

Trả lại hàng Amazon ở combini

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

VN

VN

20/09/2019

Các bạn cho mình hỏi, trả lại hàng vừa mới mua trên Amazon thông qua combini thì phí chuyển hàng là mình chịu hay bên Amazon chịu vậy?

2 Bookmark

Danh sách câu trả lời (3 câu)

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

VN

VN

20/09/2019

Mình cám ơn!

0 Hữu ích

Mạnh Cường Tống

VN

VN

20/09/2019

Bạn có thể xác nhận lại phiếu ラベル mà in ra từ mẫu của Amazon, hoặc email hướng dẫn trả đồ của Amazon. Sẽ có nói là bên nào phải trả đó bạn.

0 Hữu ích

Diệu Quỳnh Chi Hồ

VN

VN

20/09/2019

Mình phải chịu đó bạn, phải gửi bằng 元払い

0 Hữu ích

Bài viết Forum có liên quan