1 tháng trước

Du học

Muốn biết số ngày 有給 làm như thế nào ạ?

Len Ngo

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Mình làm 3 năm mà chưa lấy 有給 thì sau này có bị mất không ạ

Du học bài viết Forum có liên quan

Hỏi về điều kiện đi du học

Hòa Huỳnh

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

Mức phí phải đóng cho việc du học ở Nhật

Kutao Tastuya

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

s

寅臻 張

🇨🇳

CN

🇯🇵

JP