3 tháng trước

Du học

Muốn biết số ngày 有給 làm như thế nào ạ?

Len Ngo

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Mình làm 3 năm mà chưa lấy 有給 thì sau này có bị mất không ạ

Du học bài viết Forum có liên quan

Du học

Trà My Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

Hỏi về điều kiện đi du học

Hòa Huỳnh

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN