2 tuần trước

Du học

Hỏi về điều kiện đi du học

Hòa Huỳnh

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN


Du học không cần điều kiện đăng ký là học lực toán trên 7.0 được không ạ

Du học bài viết Forum có liên quan

Mức phí phải đóng cho việc du học ở Nhật

Kutao Tastuya

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

s

寅臻 張

🇨🇳

CN

🇯🇵

JP