Làm việc

Hỏi về luong TB ở Nhật

Trần Ánh Ngọc Đặng

VN

VN

04/02/2020

Lương mỗi tháng ở Nhật là bao nhiêu vậy mọi người? Có để dành được nhiều không?

0 Bookmark

List câu trả lời (3 câu)

Thị Mỹ Phương Nguyễn

VN

JP

10/02/2020

Cỡ 40 triệu đồng / tháng. Nếu ăn chơi phũ phê thì k còn dư dc bao nhiêu

0 Hữu ích

Anh Tú Vũ

VN

JP

09/02/2020

Mình có quen nhiều đứa bạn trâu cày nên 1 tháng tiết kiệm dc cỡ 15man @@

0 Hữu ích

Ngọc Quang Nguyễn

VN

JP

06/02/2020

Lương của sinh viên mới ra trường tầm 19- 20 man/ tháng, nhưng được bonus và tiền làm thêm giờ nên cũng đủ tích lũy đó em. Vd nếu chi tiêu tiết kiệm thì 1 tháng có thể tiết kiệm tầm 8-10man

0 Hữu ích

Bài viết Forum có liên quan