Tiếng Nhật

Tài liệu học tiếng Nhật

Trịnh Xuân Bình

VN

VN

12/06/2020

cần mua flash card tiếng nhật, xin chỉ dùm. tks mn

0 Bookmark

Danh sách câu trả lời (3 câu)

Nguyễn Trần Phương Lam

VN

VN

12/06/2020

Ra daiso mua về mà tự làm cho nhớ bạn ơi.

0 Hữu ích

Lương Minh Ngọc

VN

VN

12/06/2020

có thể nhờ bạn bè từ vn mang qua cũng đc đó bạn

0 Hữu ích

Trịnh Thanh Ngân

VN

VN

12/06/2020

cửa hàng đồng giá100 yên có mà mua cả núi bạn ơi.

0 Hữu ích

Bài viết Forum có liên quan