Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

1 tháng trước

Thư mục khác

Bảo lãnh người thân

Hồng Phúc Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Xin nghỉ việc mà sếp không cho

Thanh Nga Phạm

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

更新 nhà mà không mất tiền

Thiên An Ngô

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

5 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Bảo lưu dịch vụ điện thoại

Nguyễn Thắng

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

1 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Mang xe đạp lên tàu?

Gia Hân Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Đi Nhật về mua quà gì cho rẻ?

Quang Thanh Đinh

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Muốn đi làm có cần dấu "28 giờ 1 tuần"?

Thanh Nga Phạm

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

1 tháng trước

Du lịch

Đi okinawa có cần mang theo hộ chiếu?

Nhất Nam Ngô

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Hàng mua trên Amazon thất lạc

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Tiền mừng cưới người Nhật

Hoàng Phúc Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

5 Câu trả lời