Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

1 tuần trước

Đời sống

Góc bị lừa / wifi con chó

Trung Kiên Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

5 Câu trả lời

1 tuần trước

Đời sống

Chưa đủ 20 tuổi làm sao đứng tên điện thoại?

Thanh Nga Phạm

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

1 tuần trước

Thư mục khác

Góc thi thố JLPT

Ngọc Chi Mai Lý

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

1 tuần trước

Đời sống

Làm sao để Amazon hoàn tiền?

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

1 tuần trước

Làm việc

kanji

Lê Văn Tú

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

2 tuần trước

Thư mục khác

Không đóng bảo hiểm có sao không?

Trung Kiên Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

2 tuần trước

Du học

Chuyển từ XKLĐ sang Du học?

Quỳnh Anh Phạm

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

2 tuần trước

Du học

Đi Nhật mang theo gì?

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

2 tuần trước

Làm việc

Kinh nghiệm đi Shu

Trung Kiên Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

2 tuần trước

Thư mục khác

Làm sao xin miễn phí nenkin?

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời