Tiểu sử công ty

Trụ sở chính ở Nhật

Tên công ty Công ty cổ phần Leverages
Được thành lập Tháng 4 năm 2005
Vốn 50 triệu Yên
CEO Tomohide Iwatsuki
Địa chỉ Shibuya-ku, Tokyo 2-24-12 SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE tầng 24-25
Công ty liên doanh

Công ty cổ phần Leverages Career

Công ty cổ phần Levtech