Dantheman

My girlfriend's Japanese and we're currently long distance. Going to make the move soon, if all goes well.

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

New Zealand

1989/01 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1989/01/15

  • Giới tính

    Nam

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie