nhi nguyễn

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

2003/08 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

 • Ngày sinh

  2003/08/05

 • Giới tính

 • Nghề nghiệp

  Học sinh cấp 3

 • Công ty

 • Trang web

Danh mục quan tâm

 • Du học

 • Làm việc

 • Đời sống

 • Du lịch

 • Thư mục khác

 • Tiếng Nhật

 • Văn hóa