An Hạ Đinh

E tên là An Hạ, sinh viên đại học Nhật Bản. Tiếng Nhật e k rành lắm nên e đang học bằng chương trình tiếng Anh được 1 năm r. E rất muốn được làm quen với các bạn ở forum này ạ :>"

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1999/05 - 1999/1

Viet Nam

1999/1 - 2017/1

Japan

2017/1 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

 • Ngày sinh

  1999/05/26

 • Giới tính

  Nữ

 • Nghề nghiệp

  Học sinh

 • Công ty

 • Trang web

Danh mục quan tâm

 • Du học

 • Làm việc

 • Đời sống

 • Du lịch

 • Thư mục khác