Len Ngo

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

Nơi sinh

🇻🇳

Viet Nam

Lịch sử Expat

Quốc gia bạn muốn đến thăm

 • Quốc gia đang sinh sống

  Japan

 • Thành phố đang sinh sống

 • Quốc tịch

 • Nơi sinh

  Viet Nam

 • Ngày sinh

 • Giới tính

 • Nghề nghiệp

 • Công ty

 • Tình trạng Expat

 • Trang web

Chọn thư mục

 • Du học
 • Làm việc
 • Đời sống
 • Du lịch
 • Thư mục khác