이대우

일.한 출판 번역가(역사, 군사). 어디서든 먹고살 수 있는 디지털노마드를 지향합니다. 일본 거주 한국인들과 소통하고 싶습니다.

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Korea, republic of

1987/04 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1987/04/13

  • Giới tính

    Nam

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie