소지윤

IT 직종 재직 중. 일본 출장이 잦고, 원한다면 일본 근무도 가능한 상황이라 여러 가지 정보가 필요합니다. 취미는 맛집 개발과 골프.

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Korea, republic of

1984/11 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1984/11/11

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie