김지민

한국에서의 잦은 이직으로 일본에서의 전직에서 서류 광탈 중인 삼십 대 후반 여성입니다. 쉽지 않은 일본 취업을 함께 준비할 동지를 찾습니다!

Chưa có câu hỏi nào.

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie