Cao Thành Trung

Chỉ biết về nước Nhật qua phim của nana

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1999/05 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1999/05/15

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web