Nguyễn Trần Phương Lam

Ước một lần được đến Nhật... Hãy đợi tôi nhé nước Nhật thân yêu!

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1997/06 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1997/06/02

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web