DUC NGUYENVAN

新宿日本語学校。横浜商科大学。朝日新聞奨学生。東京YWCA奨学生。ロータリー米山記念奨学生

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1996/11 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

Danh mục quan tâm

  • Du học

  • Làm việc

  • Đời sống

  • Du lịch

  • Thư mục khác

  • Tiếng Nhật

  • Văn hóa

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie