DUC NGUYENVAN

新宿日本語学校。横浜商科大学。朝日新聞奨学生。東京YWCA奨学生。ロータリー米山記念奨学生

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1996/11 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

Danh mục quan tâm

  • Du học

  • Làm việc

  • Đời sống

  • Du lịch

  • Thư mục khác

  • Tiếng Nhật

  • Văn hóa