Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image Image Image Image Image

Sứ mệnh của chúng tôi

WeXpats Jobs hỗ trợ những ai muốn thử thách làm việc ở nước ngoài và tạo ra một thế giới nơi mỗi người có thể hiện thực hóa sự nghiệp lý tưởng của mình.

Các quốc gia và khu vực trên thế giới

Chúng tôi liệt kê các công việc từ hơn 220 quốc gia và hơn 4000 khu vực trên thế giới

15 ngôn ngữ khác nhau

Tìm kiếm công việc bằng ngôn ngữ mà bạn quen thuộc nhất trên trang web đa ngôn ngữ của chúng tôi.

Vô số loại công việc

Vì chúng tôi tổng hợp công việc từ nhiều trang web khác nhau nên bạn có thể tìm kiếm từ nhiều tùy chọn.

Tìm công việc theo đất nước

Tìm công việc theo khu vực được đề xuất

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.