Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

3 tuần trước

Đời sống

Trả lại hàng Amazon ở combini

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

3 tuần trước

Đời sống

Hủy đăng ký thành viên Amazon

Trần Ánh Ngọc Đặng

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời

3 tuần trước

Đời sống

Lỗi xác minh thẻ ngoại kiều

Hoàng Anh Lý

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

2 Câu trả lời

4 tuần trước

Đời sống

Lỗi đặt vé máy bay

Thanh Trúc Bùi

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Mua quần áo ở Nhật

An Hạ Đinh

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

2 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Chọn Manshon hay Apa-to

Trịnh Thu Ân Vũ

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

1 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

更新 nhà mà không mất tiền

Thiên An Ngô

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

5 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Mang xe đạp lên tàu?

Gia Hân Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Đi Nhật về mua quà gì cho rẻ?

Quang Thanh Đinh

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Hàng mua trên Amazon thất lạc

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời