Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

1 tháng trước

Du học

Thực tập sinh Nhật Bản là gì – Những điều cần biết

Khải Trần

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

0 Câu trả lời

1 tháng trước

Đời sống

Bạn biết gì về đất nước và con người Nhật Bản?

Khải Trần

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

0 Câu trả lời

2 tháng trước

Du học

Hỏi về điều kiện đi du học

Hòa Huỳnh

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

0 Câu trả lời

2 tháng trước

Đời sống

thất lạc hàng trên amazon.

Thân Quốc Sỹ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

0 Câu trả lời

2 tháng trước

Du học

Mức phí phải đóng cho việc du học ở Nhật

Kutao Tastuya

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

0 Câu trả lời

3 tháng trước

Du học

Muốn biết số ngày 有給 làm như thế nào ạ?

Len Ngo

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

0 Câu trả lời

4 tháng trước

Đời sống

Trả lại hàng Amazon ở combini

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

4 tháng trước

Đời sống

Hủy đăng ký thành viên Amazon

Trần Ánh Ngọc Đặng

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời

4 tháng trước

Đời sống

Lỗi xác minh thẻ ngoại kiều

Hoàng Anh Lý

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

2 Câu trả lời

4 tháng trước

Đời sống

Lỗi đặt vé máy bay

Thanh Trúc Bùi

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời