Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

1 tuần trước

Làm việc

Mãi không có thông báo kết quả phỏng vấn baito

Hà Thanh Trần

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

1 tuần trước

Làm việc

kanji

Lê Văn Tú

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

2 tuần trước

Làm việc

Kinh nghiệm đi Shu

Trung Kiên Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

3 tuần trước

Làm việc

Học đại học ở VN có qua Nhật đi làm được không ?

Duy Đào

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

3 tuần trước

Làm việc

Lương ở Nhật bao nhiêu?

Thị Mỹ Phương Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

3 tuần trước

Làm việc

Kỹ sư xây dựng ở Nhật

Nhất Nam Ngô

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

4 tuần trước

Làm việc

Có nên làm việc ở công ty Nhật

Gia Huy Lê

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Câu hỏi về thực tập sinh Nhật Bản

Hoàng Anh Đặng

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

1 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

tiếng nhật cơ bản

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Văn hóa Nhật

Thanh Nga Phạm

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

1 Câu trả lời