Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

1 tháng trước

Làm việc

Xin nghỉ việc mà sếp không cho

Thanh Nga Phạm

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Bảo lưu dịch vụ điện thoại

Nguyễn Thắng

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

1 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Muốn đi làm có cần dấu "28 giờ 1 tuần"?

Thanh Nga Phạm

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

"さ" trong giao tiếp của người Nhật?

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Xin kéo dài hợp đồng lao động

Trung Hiếu Vũ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Đăng ký JLPT qua mạng

Thị Ngọc Anh Lê

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

1 tháng trước

Làm việc

Mãi không có thông báo kết quả phỏng vấn baito

Hà Thanh Trần

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

2 tháng trước

Làm việc

kanji

Lê Văn Tú

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

2 tháng trước

Làm việc

Kinh nghiệm đi Shu

Trung Kiên Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

2 tháng trước

Làm việc

Học đại học ở VN có qua Nhật đi làm được không ?

Duy Đào

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời