Làm việc

nên học tiếng Nhật ở đâu để đi làm?

Trần Thùy Dương Vũ

VN

VN

17/02/2020

Em muốn học tiếng Nhật để sau này sang Nhật làm việc. Có trung tâm nào dạy ok không ạ mn?

0 Bookmark

List câu trả lời (3 câu)

Trần Thùy Dương Vũ

VN

VN

15/02/2020

Không ai biết ạ hic hic x-x

0 Hữu ích

Trần Thùy Dương Vũ

VN

VN

13/02/2020

Up lên cho mọi người

0 Hữu ích

Trung Kiên Trần

VN

JP

16/02/2020

tiếng Nhật cho người đi làm thì cứ mặc định là >=N1 cậu nhé. Cứ học dần dần đi rồi sẽ hiểu thôi

0 Hữu ích

Bài viết Forum có liên quan