Tuyển dụng Kỹ sư máy tính ở Tokyo

Hết thời hạn nộp đơn cho việc làm này.

Đăng kí thành viên để sử dụng dễ dàng hơn !

  • Lưu lí lịch dùng để ứng tuyển
  • Lưu tin tuyển dụng mà bạn quan tâm
  • Lưu điều kiện tìm kiếm
  • Mail đề xuất công việc mới,...

Nhận mail hướng dẫn tuyển dụng

※Bạn có thể tìm được công viên phù hợp với bản thân qua mail nếu đăng kí thành viên.

Trình độ giao tiếp tiếng Nhật

Có khả năng tiếng Nhật từ N2 hoặc tương đương N2.

Ngôn ngữ phụ

Tiếng Nhật

Nơi làm việc

Tokyo Shibuya-ku

Nghề nghiệp

Kỹ sư máy tính

Hình thức tuyển dụng

Nhân viên chính thức ( tuyển dụng giữa chừng )

Thời gian làm việc

11:00~16:00

Lương

Thu nhập năm 500 ~ 900

Nội dung công việc

「最新技術」を追い求めるエンジニアが多数所属し、
新規サービス(iOS/AndroidアプリやWebサービス)の開発を行っています。

企画力と技術力の両方を強みとしており、O2O技術、機械学習による
レコメンド技術、リアルタイム動画配信技術などを駆使した
クリエイティブな案件の企画から開発までを担っています。

顧客様からの依頼を受け、Webサービスやアプリ制作における主にアーキテクチャ面での企画・開発をしていただきます。社内のPMやディレクターとチームで取り組んでいただきます。また、海外拠点の開発チームのリードも担っていただきます。

Văn bản trên là văn bản gốc (tiếng Nhật).

Tư cách ứng tuyển

・Java/PHP/Ruby/Golangのいずれかの言語での開発経験5年以上
・APIやバッチを開発及びパフォーマンスチューニング経験
・いずれかのクラウドプラットフォームでの設計もしくは構築経験

Văn bản trên là văn bản gốc (tiếng Nhật).

Yêu cầu chào mừng

・JavaScript, TypeScript, CSS, HTML5などのフロントエンドの技術経験・知識
・ReactやVue.JSなどを用いた
 モダンなWebフロントエンドアプリケーション開発経験

Văn bản trên là văn bản gốc (tiếng Nhật).

Đãi ngộ / phúc lợi y tế

交通費支給(月5万円まで)、在宅勤務、リモートワーク、副業可、従業員持株会制度、服装自由、出産・育児支援制度、資格取得支援制度、月1回のケータリングパーティー、月2回のグループランチ(ランチ代支給)等

Văn bản trên là văn bản gốc (tiếng Nhật).

Ngày nghỉ・Kỳ nghỉ

【年間休日120日】完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇(試用期間終了後10日)、慶弔休暇、夏季休暇(3日)、妊娠・出産休暇 、子の看護休暇、生理休暇

Văn bản trên là văn bản gốc (tiếng Nhật).

Nguồn đăng: ワークポート, 1 năm trước

Nhận mail hướng dẫn tuyển dụng

※Bạn có thể tìm được công viên phù hợp với bản thân qua mail nếu đăng kí thành viên.

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie