Thơm Nguyễn Thị

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

2000/07 - 2019/4

Japan

2019/4 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

 • Ngày sinh

  2000/07/10

 • Giới tính

 • Nghề nghiệp

  Thư mục khác

 • Công ty

 • Trang web

Danh mục quan tâm

 • Du học

 • Làm việc

 • Đời sống

 • Du lịch

 • Thư mục khác

 • Tiếng Nhật

 • Văn hóa

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie