Hà Thanh Trần

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

2000/11 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

 • Ngày sinh

  2000/11/22

 • Giới tính

  Nữ

 • Nghề nghiệp

  Học sinh

 • Công ty

 • Trang web

Danh mục quan tâm

 • Du học

 • Làm việc

 • Đời sống

 • Du lịch

 • Thư mục khác