박선아

대학교 2학년. 취미는 사진 찍고 글 쓰기. 일본 출판사 취업을 목표로 하고 있으나 잘 될지는 미지수.

Chưa có câu hỏi được Bookmark nào.

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie