김다영

10년 동안 출판 편집자로 일하고 나서야 자신에게 맞지 않는 일임을 깨달은 느리디느린 인간. 일본 소설, 영화에 이끌려 일본에 와서 알바 천국 실현 중. 남에게 도움이 될 만한 정보를 공유하며 인생의 의미를 찾아보려 합니다.

Chưa có câu trả lời nào được đánh giá cao.

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie