Santoso Yadi

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Indonesia

1990/09 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1990/09/02

  • Giới tính

  • Nghề nghiệp

    Nhân viên chính thức

  • Công ty

  • Trang web

Danh mục quan tâm

  • Làm việc

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie