Christine

I'm Christine. Call me Chris. My family hosted some exchange students from Japan and I'm hoping to go visit them...and hopefully live there! someday.

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Australia

1995/12 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1995/12/17

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie