Anna

I went from studying abroad to finding a job here so I could stay and continue to enjoy the food and the sights. I'm an ALT in Tokyo.

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

United States

1991/05 - 2014/5

Japan

2014/5 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1991/05/26

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Cookie với mục đích cải thiện khả năng truy cập và chất lượng của trang web. Vui lòng nhấp vào "Đồng ý" nếu bạn đồng ý với việc sử dụng Cookie của chúng tôi. Để xem thêm chi tiết về cách công ty chúng tôi sử dụng Cookie, vui lòng xem tại đây.

Chính sách Cookie