Nguyễn Trần Thủy Tiên

Sở thích: manga anime uống matcha xD

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1996/11 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1996/11/14

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web