Trịnh Thanh Ngân

Rất rất thích đọc truyện tranh của Nhật

Lịch sử cư trú ở nước ngoài

Viet Nam

1998/09 - Hiện tại

Thông tin cơ bản

  • Ngày sinh

    1998/09/27

  • Giới tính

    Nữ

  • Nghề nghiệp

  • Công ty

  • Trang web