Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

4 giờ trước

Du học

Đi du học mang bao nhiêu tiền?

Quách Ánh Phùng

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

3 ngày trước

Du học

Chọn trường tiếng nào ở Tokyo

Nhất Nam Ngô

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

4 ngày trước

Du học

Học về khách sạn ở Nhật

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

1 tuần trước

Du học

Xin học bổng

Gia Hân Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

6 Câu trả lời

2 tuần trước

Du học

Chuyển từ XKLĐ sang Du học?

Quỳnh Anh Phạm

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

2 tuần trước

Du học

Đi Nhật mang theo gì?

Trần Ngọc Thiện Nguyễn

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

2 tuần trước

Du học

Điểm lên lớp ở Đh Nhật bị chấm gắt?

Quang Thanh Đinh

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

3 tuần trước

Du học

Nên học đại học hay senmon?

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

3 tuần trước

Du học

Du học Nhật Bản trường tiếng

Quách Ánh Phùng

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

1 Câu trả lời

3 tuần trước

Du học

Đại học Nhật Bản

Đăng bài ẩn danh

1 Câu trả lời