Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

1 tháng trước

Du lịch

Ngắm lá đỏ ở đâu?

Thị Ngọc Thảo Chu

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

2 Câu trả lời

2 tháng trước

Du lịch

Đi okinawa có cần mang theo hộ chiếu?

Nhất Nam Ngô

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

2 Câu trả lời

3 tháng trước

Du lịch

Du lịch Okinawa - Tự túc hay Tour?

Thị Mỹ Phương Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

3 tháng trước

Du lịch

Lễ obon - Tư vấn đi chơi

Thị Thúy Hằng Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

1 Câu trả lời

3 tháng trước

Du lịch

Đi nhật mua gì?

Quách Ánh Phùng

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

1 Câu trả lời

3 tháng trước

Du lịch

Núi phú sĩ

Trung Hiếu Vũ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

2 Câu trả lời

4 tháng trước

Du lịch

Hỏi về xin visa đi Nhật

Thanh Nga Phạm

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

1 Câu trả lời

4 tháng trước

Du lịch

Đổi yên Nhật

Đăng bài ẩn danh

1 Câu trả lời

4 tháng trước

Du lịch

Thời tiết ở Nhật Bản thế nào?

Ngọc Chi Mai Lý

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

1 Câu trả lời

5 tháng trước

Du lịch

Mời người thân sang Nhật du lịch cần chuẩn bị gì?

Hồng Phúc Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời