Forum dành cho người nước ngoài ở Nhật!

Giải quyết các vấn đề của bạn! Giúp đỡ bạn bè với kinh nghiệm của bản thân!

4 tháng trước

Thư mục khác

Chuyển tiền qua dcom

Gia Hân Nguyễn

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

4 tháng trước

Thư mục khác

Tảo Nhật Bản

Anh Tú Vũ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

2 Câu trả lời

4 tháng trước

Thư mục khác

Bảo lãnh người thân

Hồng Phúc Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

4 tháng trước

Thư mục khác

Mang nhiều pc lên máy bay

Ngọc Chi Mai Lý

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

3 Câu trả lời

4 tháng trước

Thư mục khác

Unlock iphone Nhật lên bản quốc tế

Trung Hiếu Vũ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

4 tháng trước

Thư mục khác

Đợi Visa mới lâu quá!

Trung Kiên Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

5 tháng trước

Thư mục khác

Góc thi thố JLPT

Ngọc Chi Mai Lý

🇻🇳

VN

🇻🇳

VN

4 Câu trả lời

5 tháng trước

Thư mục khác

Không đóng bảo hiểm có sao không?

Trung Kiên Trần

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

4 Câu trả lời

5 tháng trước

Thư mục khác

Làm sao xin miễn phí nenkin?

Đỗ Huyền My Lê

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

3 Câu trả lời

8 tháng trước

Thư mục khác

Người Tokyo và Osaka khác nhau thế nào?

Trung Hiếu Vũ

🇻🇳

VN

🇯🇵

JP

1 Câu trả lời